Preskocit navigáciu

Vyhodnotenie výcvikového roka 2018


Vyhodnotenie výcvikového roka 2018

V stredu 13. februára sa v priestoroch Duklianskych kasární privítaním a podaním hlásenia staršiemu vojenského poradcovi pre operácie Vojenskej kancelárie prezidenta SR plukovníkovi Alexandrovi Orlíkovi začal slávnostný akt vyhodnotenia činnosti útvaru za výcvikový rok 2018.

Veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR plukovník Branislav Vavrinec vo svojom vystúpení zhodnotil hlavné priority a úlohy útvaru plnené vo výcvikovom roku 2018 a informoval kľúčový personál útvaru o úlohách, ktoré nás čakajú vo výcvikovom roku 2019.

,,Úlohy výcvikového roka 2018 Čestná stráže prezidenta SR plnila v súlade so svojim poslaním. Prioritou bolo plnenie úloh súvisiacich s prípravou a vykonávaním vojenských pôct pri zabezpečovaní štátnych protokolárnych akcií prezidenta SR a zabezpečenie čestného stráženia. Celkovo útvar zabezpečil 678 protokolárnych aktivít. Zároveň sa nám podarilo pripomienkovať Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 81/2018 o výške príplatku za ohrozenie života alebo zdravia a to zaradením príslušníkov družstiev čestnej stráže prezidenta SR do V. kategórie príplatkov a tak zvýšiť atraktivitu príslušníka ČS PSR“ zdôraznil na úvod svojho vystúpenia veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR plukovník Branislav Vavrinec.

V prezentovaní vyhodnotenia činnosti útvaru za rok 2018 pokračovali ostatní funkcionári útvaru vyhodnotením jednotlivých oblastí.

I. Kontrolná činnosť ČS PSR.
II. Vyhodnotenie disciplíny a využívanie disciplinárnej praxe.
III. Vyhodnotenie priority č. 1 - zabezpečenie štátnych protokolárnych aktivít, odbornej pripravenosti, výcviku a rozvíjanie riadiacej práce.
IV. Vyhodnotenie priority č. 2 – dozorná a strážna služba, nácviky uvádzania do pohotovosti a bojovej pohotovosti, plánovací a rozhodovací proces, vševojsková príprava.
V. Vyhodnotenie priority č. 3 – plnenie úloh domáceho a medzinárodného krízového manažmentu.
VI. Personálna práca.
VII. Pozitívna prezentácia ČS PSR na verejnosti.
VIII. Finančno-ekonomické zabezpečenie
IX. Logistika
X. Bezpečnosť a ochrana informácií a komunikačné a informačné systémy.
XI. Zdravotnícke zabezpečenie ČS PSR.

Po jednotlivých vystúpeniach funkcionárov útvaru sa prítomným prihovoril starší vojenský poradca pre operácie Vojenskej kancelárie prezidenta SR plukovník Alexander Orlík, ktorý sa v mene náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta SR generálmajora Vladimíra Šimka poďakoval všetkým príslušníkom útvaru za kvalitné plnenie úloh vo výcvikovom roku 2018.

Na záver veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR plukovník Branislav Vavrinec poďakoval za zodpovedné plnenie úloh a oboznámil prítomných s hlavnými úlohami, ktoré nás čakajú vo VR 2019.

,,Aj napriek neľahkým úlohám, ktoré ČS PSR plnila vo výcvikovom roku 2018 budeme naďalej udržiavať a zvyšovať výkon štátno-protokolárnych aktivít pre prezidenta SR. Rok 2019 má byť rokom vojaka. Zameriame sa na obmenu výstrojného materiálu, posilníme poddôstojnícke štruktúry, musíme dať poddôstojníkom dôveru a zodpovednosť. Zameriame sa na vševojskovú prípravu profesionálnych vojakov. Čaká nás reorganizácia útvaru, ktorá nám pomôže posilniť štruktúru družstiev. Našou hlavnou prioritou bude zabezpečenie inaugurácie nového prezidenta SR a dôslednú rozlúčku s prezidentom, ktorému končí mandát. Naďalej budeme úspešne pokračovať v šírení dobrého mena pána prezidenta, Čestnej stráže prezidenta SR a Ozbrojených síl SR. K tomu Vám zo srdca želám veľa zdravia, rodinnej pohody, elánu, dobré pracovné prostredie a priateľské vzťahy.“

Na záver vyhodnotenia výcvikového roka 2018 sa v priestoroch kuchynsko-jedálenského bloku uskutočnil slávnostný obed.


Vyhodnotenie výcvikového roka 2018Vyhodnotenie výcvikového roka 2018Vyhodnotenie výcvikového roka 2018Vyhodnotenie výcvikového roka 2018Vyhodnotenie výcvikového roka 2018Vyhodnotenie výcvikového roka 2018Vyhodnotenie výcvikového roka 2018Vyhodnotenie výcvikového roka 2018Vyhodnotenie výcvikového roka 2018Vyhodnotenie výcvikového roka 2018Vyhodnotenie výcvikového roka 2018Vyhodnotenie výcvikového roka 2018

Autor: kpt. Ing. Andrea Šantorová , Foto: rtn. Michal Potocký - Dátum: 13.02.2019
Čítanosť: 434
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share