Preskocit navigáciu

Veliteľ pozemných síl OS SR


generálmajor Ing. Jindřich Joch

Veliteľ pozemných síl OS SR generálmajor Ing. Jindřich Joch

Vzdelanie:
• 2006 - 2007 - Kurz národnej bezpečnosti, Národná akadémia obrany maršala Andreja
Hadíka, Liptovský Mikuláš
• 2004 - Špeciálny kurz pre PSYOPS, Florida, USA
• 2001 - Účelový kurz I. stupňa pre plukovníkov a podplukovníkov, Vojenská akadémia,
Liptovský Mikuláš
• 1990 - Kurz veliteľov práporov, Vojenská akadémia, Česká republika
• 1983 - 1986 - Vysoká vojenská škola pozemného vojska Vyškov, Česká republika


Vykonávané funkcie:
• od 1. apríla 17 - veliteľ Pozemných síl OS SR
• Apr 16 – Mar 17 - 2. zástupca náčelníka GŠ OS SR – náčelník štábu, Bratislava
• Jan 14 - Mar 16 - veliteľ strategického centra krízového manažmentu GŠ OS SR, Bratislava
• Nov 11 – Dec 13 - náčelník štábu pre operácie GŠ OS SR, Bratislava
• Feb 08 - Okt 11 - veliteľ centra riadenia operácií, Štáb riadenia operácií, GŠ OS SR,
Bratislava
• Sep 07 – Feb 08 - náčelník štábu veliteľstva pozemných síl, Trenčín
• Jan 05 – Sept 06 - náčelník odboru plánovania operácií, Štáb pre plánovanie operácií, GŠ
OSSR, Bratislava
• Nov 02 – Dec 04 - náčelník oddelenia plánovania operácií, Štáb pre plánovanie operácií,
GŠ OS SR, Bratislava
• Máj 01 – Nov 02 - vedúci starší dôstojník - špecialista, Oddelenie plánovania operácií,
Odbor plánovania operácií, Štáb pre plánovanie operácií, Generálny štáb Ozbrojených síl
SR, Bratislava
• Dec 96 – Máj 01 - zástupca veliteľa, Tanková brigáda, Kežmarok
• Dec 93 – Dec 96 - veliteľ tankového práporu, Kežmarok
• Mar 93 – Dec 93 - náčelník štábu tankového práporu, Kežmarok
• Apr 92 – Feb 93 - štábny dôstojník tankového pluku, Kežmarok
• Mar 91 – Mar 92 - náčelník štábu tankového práporu, Kežmarok, Slovenská republika
• Nov 89 – Mar 91 - veliteľ tankového práporu, Strašice, Česká republika
• Okt 89 – Nov 89 - náčelník štábu tankového práporu, Strašice, Česká republika
• Okt 86 – Okt 89 - veliteľ tankovej roty, Strašice, Česká republika
• Aug 86 – Okt 86 - veliteľ tankovej čaty, Strašice, Česká republika


Jazykové znalosti: anglicky, rusky
Záujmy: cyklistika, badminton, volejbal, turistika
Generálmajor Ing. Jindřich Joch je ženatý a má 2 synov

Skočiť na menu


Share