Preskocit navigáciu

Odbor logistiky


Náčelník: plukovník Ing. Oliver STRAKA, PhD

Odbor sa člení na:

Oddelenie plánovania logistiky a vojenskej dopravy - OPLaVD
Oddelenie služieb logistického zabezpečenia - OSLZ
- výstrojná a výzbrojná služba,
- odborné a podporné služby,
- služba prevádzky a opráv VTaM, metrológie a OTD.

Úlohy:
 • komplexne organizuje a riadi logistické zabezpečenie zväzkov vzdušných síl, 
 • koordinuje vojenskú dopravnú logistiku,
 • rozpracováva zásady prevádzky, údržby, ošetrovania, ukladania, revízií, opráv a skladovanie všetkých druhov výzbroje, techniky a materiálu vo svojej materiálovej pôsobnosti,
 • plánuje a organizuje systém zásobovania a starostlivosti o materiál v užívaní
  zväzkov vzdušných síl,
 • usmerňuje plnenie úloh orgánov požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany
  zdravia pri práci vo VzS OS SR,
 • odborne usmerňuje ochranu a tvorbu životného prostredia,
 • plánuje rozvoj a údržbu infraštruktúry v užívaní zväzkov vzdušných síl.

Skočiť na menu


Share